POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA OGÓLNA

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Ustaw UE, L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informację niezbędną do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem , czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Firma Piotr Mordas , ul. Piotrkowska 2a lok.1 15-439 Białystok.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

adres pocztowy: Piotr Mordas, ul. Piotrkowska 2a lok 1, 15-439 Białystok

e-mail : biuro@barberbialystok.pl

numer telefonu: 737 478 478

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta online na naszej stronie rezerwacyjnej , a także podczas rezerwacji wizyty w Salonie osobiście/telefonicznie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą, w tym do :

wykonania usług ( usługa fryzjerska)

wykrywania nadużyć i zapobiegania im

celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych

obsługi reklamacji w Firmie Piotr Mordas , gdy złożysz taką reklamację

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz( np. przez formularz kontaktowy)

kontaktowaniem się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

kontaktowania się z Tobą w celach związanymi z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawarta z Tobą , a tym samym świadczyć Ci usługę:

imię i nazwisko, numer telefonu ( rezerwacja osobista/ telefoniczna )

imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail ( w przypadku rezerwacji online)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mięli możliwości umówienia Państwa na wizytę/ usługę , oraz nie będziemy mogłi usprawnić komunikacji z Tobą związanej z zaplanowaną w Salonie wizytą.

 

ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane na najwyższej klasy serwerach Versum. Dostęp do systemu Versum jest zabezpieczony ustalonym przez Administratora hasłem. Fizyczne dokumenty znajdują się w specjalnej teczce przechowywanej w szafce na klucz, do której uprawiony jest tylko Administrator posiadający klucz.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą , a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem usługi

zapobiegania nadużyć i oszustwom

statystycznych i archiwizacyjnych

W przypadku organizowania konkursów , akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia i wręczenia nagród.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

żądania od Administratora sprostowania/zmiany danych osobowych

żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

żądania ograniczenia przetwarzania danych

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Piotr Mordas z siedzibą Piotrkowska 2A lok.1, 15-439 Białystok, PL, NIP: PL9661423989, w celu przesyłania informacji handlowych, między innymi, przypomnienie o umówionej wizycie na mój adres e-mail oraz/lub numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@barberbialystok.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

1.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Piotr Mordas z siedzibą Piotrkowska 2A lok.1, 15-439 Białystok, PL, NIP: PL9661423989, e-mail: biuro@barberbialystok.pl.
2.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

4.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
5.
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6.
Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).